Issues

Filters

Apply Clear

Toggle check # Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
18503LexusBugNewNormal修改13关的难度,然后上传cho rai05/21/2018 10:50 AM
18085LV WärmepumpenSupportSolvedNormalAbgabe FormatC. Lausegger03/15/2018 08:28 PM
18080LV WärmepumpenSupportSolvedNormalrichtige Annahmen Heizlast GebäudeChristina Reis03/15/2018 09:25 PM
17964LV WärmepumpenSupportSolvedNormalLastprofil Eva Kerschenbauer03/06/2018 08:47 PM
17941MPPZ1labFeatureIn ProgressHighFeature1Yuriy Lukashenko05/14/2018 01:39 PM
17925LV WärmepumpenSupportSolvedNormalFrage 1.3Melanie Kernstock03/04/2018 07:31 PM
17740Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Xây dựng chức năng> Thái Học làm thế phần LuânNguyen Thai Hoc01/10/2018 05:09 PM
17633TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalChức năng của Trung01/10/2018 04:18 PM
17625Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Kiểm và triển khai ứng dụng> KhánhKhánh Bùi Đình01/10/2018 05:04 PM
17624Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái HọcNguyen Thai Hoc01/10/2018 05:04 PM
17623Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Kiểm và triển khai ứng dụng> Thiên HoàngThiên Hoàng Trần01/10/2018 05:03 PM
17622Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Báo cáo> Leader Khoa TrầnKhoa Tran01/09/2018 09:22 AM
17621Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal<Báo cáo> PM Phúc NguyễnPhuc Nguyen01/10/2018 05:01 PM
17620TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalQuản lý trạng thái ưng viên01/08/2018 02:15 AM
17619TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalChấm công01/08/2018 02:15 AM
17618TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalPhân công01/08/2018 02:14 AM
17617TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalQuản lý công việc01/08/2018 02:14 AM
17616TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalQuản lý lịch phỏng vấn01/08/2018 02:14 AM
17615TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormalQuản lý ứng viên01/08/2018 02:18 AM
17610TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormal[1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt véNguyễn Hoàng Anh01/08/2018 07:44 PM
17601TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[8] Tạo video demo cho projectVan Tri Dang01/10/2018 04:18 PM
17600TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[7] Review báo cáo tổng hợpTrung Võ Hiếu01/10/2018 03:31 PM
17599TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[6] Tạo file hướng dẫn build codeTú Nguyễn01/07/2018 05:08 AM
17598TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormal[5] Tổng hợp báo cáoTích Nguyễn01/09/2018 04:23 PM
17597TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[4] Kiểm thử quản lý nhân viênThị Thu Hà Nguyễn01/07/2018 05:05 AM

1 2 3 ... 15 (1-25/361) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)