Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 50.80 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16177: Mô tả use case chức năng2 chức năng báo cáo và thống kê hủy sau khi thống nhất với team0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16275: Tổng hợp kết quả làm việc của K14Bản docx hoàn chỉnh1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/11/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16169: Review class diagram từ Học và Hoàng2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16169: Review class diagram từ Học và Hoàng2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16168: Nắm lại kiến thức thiết kế lớp dữ liệu1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16156: [K14] Kết hợp class DiagramHoàn Thành Yêu cầu Class Diagram4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16120: [K14] - Phần việc của HọcClass diagram of Khach Hang4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/07/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15882: <Review> chức năng huỷ tour và thanh toán - Thái HọcĐã review2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/01/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15880: K14| Chỉnh Use case and UC: Hộ trợ khách hàngDone ! Task của PM5.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/28/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #15560: <K14 giao việc> Chỉnh sửa lại sai sótHoàn tất phần K14 vào file tổng hợp4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/28/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15638: <K14 chỉnh sửa>Done !6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/28/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15759: [Sửa chữ lỗi từ Reviewer] Thêm Bussiness Use case Báo cáoHoàn thành yêu cầu reviewer nộp thêm Business Use case cho nhóm1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/28/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15638: <K14 chỉnh sửa>Done Task7.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/26/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #15637: <K14 chỉnh sửa>Bản cuối1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/26/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #15636: <K14 chỉnh sửa>Đã update 2 sơ đồ theo Enterprise Architech và sửa đặc tả yêu cầu4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/26/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15700: Chỉnh sửa như yêu cầuChỉnh sửa Bussiness Activity + mô tả lại 2.30
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/26/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #15699: Review + tìm hiểu báo cáo của K14 phần - nghiệp vụ báo cáoDone !1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech09/25/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #15637: <K14 chỉnh sửa>Hoàn thành tổng quát yêu cầu3.00

(1-18/18)

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)