Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 803.20 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/17/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #18073: [Đề tài tìm hiểu] Demo Live Unit TestingDemo Live Unit Testing2.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/17/2018Thai NguyenDesignBug #18075: Fix review FRA5.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/15/2018Thai NguyenDesignBug #18075: Fix review FRA2.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Thai NguyenDesignFeature #17972: Tạo tài liệu FRA12.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #17974: Review Tài liệu FRA Nhóm 4Review tài liệu FRA nhóm 40.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Nam NguyenDesignFeature #17973: Review Tài liệu SRS Nhóm 416.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/09/2018Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17624: <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học1412193 | Đã Hoàn Thành 90%90.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/09/2018Tích NguyễnDesignFeature #17598: [5] Tổng hợp báo cáo5.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/09/2018Tích NguyễnDevelopmentFeature #17396: [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe20.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #17610: [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt véupdate chức năng đặt vé FD -DD2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17481: <Xây dựng chức năng> Trần Thiên HoàngThời gian thực tế nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17480: <Xây dựng chức năng> Nhân10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17478: <Xây dựng chức năng> Bùi Đình KhánhThời gian nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17477: <Xây dựng chức năng> Phạm Trọng Ân10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17476: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thanh Trà10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17474: <Xây dựng chức năng> Trần Xuân Khoa10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17479: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thái Học20.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #15629: [CD] Cài đặt chức năngThời gian ước lượng không phù hợp và thời gian thực tế chiếm nhiều thời gian hơn.60.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17618: Phân công4.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17620: Quản lý trạng thái ưng viên1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17619: Chấm công2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17617: Quản lý công việc3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17616: Quản lý lịch phỏng vấn3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Trung Võ HiếuDevelopmentFeature #17615: Quản lý ứng viên20.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech12/27/2017Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17533: 1412193 | Quản lý Dịch vụ 1412193 | Hoàn thành công việc 9.00

1 2 3 ... 6 (1-25/138) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)