Van Tri Dang

Projects

Activity

Reported issues: 181

01/10/2018

04:18 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17633 (Solved): Chức năng của Trung
Tôi đã hoàn thành xong file demo
Dưới đây là link video demo
link demo topic:
https://www.youtube.com/watch?v=Ks...

01/07/2018

03:15 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17610 (Solved): [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé
+ Cập nhật lại giai đoạn thiết kế cho quản lý đặt vé
05:12 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17601 (New): [8] Tạo video demo cho project
+ Tạo video demo cho tất cả chức năng của prject.
05:10 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17600 (New): [7] Review báo cáo tổng hợp
+ Dựa vào bài viết tổng hợp của bạn Nguyễn Đang Tích để review lại cách trình bày, về chính tả.
+ Bài review được gh...
05:08 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17599 (New): [6] Tạo file hướng dẫn build code
+ Merge code lần 1
+ Tạo file hướng dẫn có thể build được prject.
05:07 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17598 (Solved): [5] Tổng hợp báo cáo
DỰa vào những bài báo cáo quá trình cho từng giai đoạn viết báo cáo tổng hợp cho priject quản lý xe khác
05:05 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17597 (New): [4] Kiểm thử quản lý nhân viên
+ Kiểm tra về comment hàm.
+ Kiểm tra về cách sử dụng biến:Không được sử dụng var để lưu giá trị.
+ Kiểm tra xem hà...
04:57 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17596 (Solved): [3] Kiểm thử chức năng quản lý thống kê
+ Kiểm tra về comment hàm.
+ Kiểm tra về cách sử dụng biến:Không được sử dụng var để lưu giá trị.
+ Kiểm tra xem hà...
04:56 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17595 (New): [2] Kiểm thử chức năng quản lý tuyến xe, chuyến xe.
+ Kiểm tra về comment hàm.
+ Kiểm tra về cách sử dụng biến:Không được sử dụng var để lưu giá trị.
+ Kiểm tra xem hà...
04:53 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17594 (Solved): [1] Kiểm thử chức năng quản lý đặt vé
+ Kiểm tra về comment hàm.
+ Kiểm tra về cách sử dụng biến:Không được sử dụng var để lưu giá trị.
+ Kiểm tra xem hà...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)