Nguyen Thai Hoc

Projects

Activity

Reported issues: 8

10/12/2017

12:07 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16272 (Solved): Sửa hoàn thành UC
Hoàn thành sửa lại đúng theo yêu cầu
12:05 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16271 (In Progress): Thu Thập yêu cầu của Leader
Leader không đồng ý về các vấn đề sau
bỏ extend giữa "tìm kiếm"với "Thêm vào yêu thích"
"xem thông tin tour" là ex...

10/09/2017

04:53 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16156: [K14] Kết hợp class Diagram
Done! Hoàn thành việc kết hợp và thảo luận với bạn Hoàng về class Diagram
Review giúp tôi
04:53 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 4.00 hours (Feature #16156 (New): [K14] Kết hợp class Diagram)
Hoàn Thành Yêu cầu Class Diagram
04:50 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16156 (New): [K14] Kết hợp class Diagram
Hoàn thành class Diagram của Tui và Hoàng
04:45 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16120: [K14] - Phần việc của Học
Class Diagram của phân vùng khách hàng
- có tổng hợp phẩn của class Của Hoàng và Tui
04:45 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 4.00 hours (Feature #16120 (New): [K14] - Phần việc của Học)
Class diagram of Khach Hang

10/07/2017

11:29 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15882: <Review> chức năng huỷ tour và thanh toán - Thái Học
Cái này đã thống nhất lại là Hoàng Reiview cho chức năng thanh toán của Phạm Trọng Ân K13 đã post trên group
11:29 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 2.00 hours (Feature #15882 (New): <Review> chức năng huỷ tour và thanh toán - Thái Học)
Đã review

10/01/2017

01:10 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15880: K14| Chỉnh Use case and UC: Hộ trợ khách hàng
Ghi nhận BUC and thêm UC
Đặc tả use case cần thiết
Hỗ trợ khách hàng (Activity)

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)